środa, 12 sierpnia, 2020
Flesch Mazowsza

URSUS. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

W poniedziałek, 14 listopada, członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego rozpoczęli pracę nad jego V edycją. Zespół określił szczegółowe zasady przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. Kwota, która została przeznaczona na jego realizację w 2018 r. wynosi 1 655 677 zł, co stanowi 1% planowanego na rok 2018 budżetu Dzielnicy Ursus.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, członkowie zespołu podjęli decyzje o podziale dzielnicy na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny i Ursus Południowy. Kwota przypisana każdemu z nich wynosi po 827 838,5 zł.

W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego jednogłośnie stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego objęła Areta Wasilewska-Gregorowicz (mieszkanka Dzielnicy Ursus). Wiceprzewodniczącym Zespołu został wybrany Mikołaj Wojciechowski (mieszkaniec Dzielnicy Ursus), a sekretarzem Zespołu została wybrana Iwona Jabłonowska (pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus).

Poniżej przedstawiamy harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w Warszawie:

– Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach – do 23.11.2016r.;
– Zgłaszanie projektów – od 01.12.2016r. do 23.01.2017r.;
– Weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców – od 24.01.2017r. do 08.05.2017r.;
– Odwołania i ponowna weryfikacja – od 08.05.2017r. do 26.05.2017r.;
– Spotkania promocyjne – od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.;
– Głosowanie – od 16.06.2017r. do 30.06.2017r.;
– Ogłoszenie wyników do 15.07.2017r.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie www.ursus.warszawa.pl w zakładce „Budżet Partycypacyjny”.

Ewelina Wielgat

Fot. www.ursus.warszawa.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.