wtorek, 7 lipca, 2020
Flesch Mazowsza

CPK powstanie szybciej? Są pomysły na to, jak zmienić skomplikowane procedury

Budowa CPK wciąż w zawieszeniu. Choć trwają prace planistyczne, powstają kolejne projekty, wizualizacje, a inwestorzy zacierają ręce, realizację utrudniają skomplikowane procedury prawne. Władze spółki mają pomysł, co zrobić, aby usprawnić proces oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Centralny Port Komunikacyjny to najszerzej zakrojona od lat inwestycja w Polsce. W budowę przedsięwzięcia zaangażowane będą tysiące osób – specjalistów, inżynierów, architektów i firm budowlanych. Wciąż jednak brak jest realnych działań w tej sprawie. Mieszkańcy terenów, na których powstanie CPK żyją w niepewności, co stanie się z ich dorobkiem.

Eksperci zaznaczają, że niebawem powinny ruszyć pierwsze prace ziemne, polegające na ukształtowaniu i wyrównaniu terenu pod budowę, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia. Port lotniczy to inwestycja o dużej skali, która wymaga szczegółowych przygotowań – zwraca uwagę Piotr Kasprzyk, dyrektor Biura Prawnego Komponentu Lotniskowego CPK.

Specustawa rozwiązaniem?

Specjaliści w zakresie budowy i prac technicznych oceniają, że rozpoczęcie procesu niwelacji terenu rozpoczęte na etapie opracowywania dokumentacji oraz ogólnych parametrów pozwoliłoby zaoszczędzić czas i pieniądze.

– Obowiązujące prawo budowlane uznaje niwelację za element prac przygotowawczych. A to oznacza, że podjęcie jakichkolwiek działań wymaga uzyskania osobnego pozwolenia na budowę. To z kolei pociąga za sobą przygotowanie m.in. kompletnego projektu budowlanego, który na tym etapie nie jest konieczny i uzyskanie pozwolenia na budowę dla całego lotniska – tłumaczy Piotr Kasprzyk.

Spółka na tym etapie może wystąpić o pozwolenie na budowę poszczególnych części infrastruktury lotniska, ale wówczas prace przygotowawcze będę mogły być realne tylko w tym zakresie. Jak wobec tego przyspieszyć proces wstępny?

CPK przewiduje obecnie możliwość rozpoczęcia prac przygotowawczych zaraz po otrzymaniu decyzji lokalizacyjnej. Dokonanie koniecznych prac zanim spółka otrzyma oficjalne pozwolenie usprawni działania w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie stosowane jest między innymi w specustawie jądrowej.

– Na jej podstawie [specustawy – przyp. red.] spółka uzyskuje tytuł prawny do nieruchomości. Nie musi wówczas czekać na zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów. I może rozpocząć kompleksową niwelację terenu – informuje Piotr Kasprzyk.

Szybką koleją na lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, która ma powstać w gminie Baranów, ok. 40 km od Warszawy. W fazie początkowej CPK ma obsługiwać ok. 45 mln pasażerów w roku.

Równolegle do planów budowy portu, trwają prace projektowe związane z zapewnieniem infrastruktury kolejowej oraz transportowej. Planowana jest budowa i modernizacja linii kolejowych na tym terenie.

Na etapie negocjacji, przewiduje się ok. 1600 km nowych dróg oraz szlaków dojazdowych, w tym m.in. szybką kolej, osiągającą prędkość do 250 km/h. Dzięki niej podróżujący z Warszawy do CPK będą mieli możliwość dojazdu w ciągu 15 min, zaś z Łodzi – 25 min.

Aneta Czarnecka, Fot.: cpk.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.