środa, 12 sierpnia, 2020
Flesch Mazowsza

Młodzi awangardą elit samorządowych

Głos młodych od niedawna wybrzmiewa w dyskusjach na temat przyszłości świata, Ameryki, Europy, kraju czy regionu. Na ulicach wielu miast młodzi formułują swoje żądania wobec elit politycznych, wyrażają zaniepokojenie swoją przyszłością. Dlatego wszelkie inicjatywy nadania bardziej wyrazistej formy uczestnictwa młodych w podejmowaniu ważnych decyzji są bardzo istotne. Niewątpliwe do takiej inicjatywy należy zaliczyć projekt utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Patronem idei jest marszałek województwa Adam Struzik.

Zanim zostaną przedstawione zasady naboru do nowego organu władz samorządowych warto zastanowić się nad celem projektu. Nie wystarczy bowiem zapewnienie, że oferta jest adresowana do tych młodzieżowych działaczy, którzy chcą wziąć sprawy młodych w swoje ręce. Ważne jest, aby przyszli radni sejmiku, dysponowali odpowiednimi narzędziami, które pozwolą im na wprowadzenie proponowanych przez siebie zmian w obieg realnego życia.

Młodzi konsultanci i doradcy

Pomysłodawca zapewnia, że Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego będzie miał prawo do zgłaszania inicjatyw, wniosków do organów samorządu województwa mazowieckiego. Młodzi działacze będą pełnili rolę konsultantów i doradców.

Przyszłym reprezentantom uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przydzielone zostaną zadania formułowania propozycji rozwiązań najbardziej palących problemów regionu Mazowsza. Nietrudno zgadnąć, że problemy te dotyczyć będą spraw ekologicznych, walki ze smogiem i przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. Z pewnością poruszony zostanie temat skutków reformy edukacji, a także konieczności zmiany w zakresie podstawy programowej systemu kształcenia, pomijającego istotne dla młodych sprawy w obszarze ich sytuacji na rynku pracy w przyszłości. Będą podejmowane przez młodych dyskusje na temat możliwości uzyskania własnego mieszkania.

Demokratyczny wybór

Zasady wyboru młodych radnych do sejmiku są zbliżone do reguł wyborczych pełnoletnich kandydatów do władz województwa. Wskazane podobieństwo podnosi rangę samej elekcji, sytuując młodych kandydatów w gronie przyszłych radnych wybranych w sposób demokratyczny, podobny do ogólnopolskiego wyboru władz samorządowych.

Nastoletni kandydat na radnego wypełnia formularz zgłoszeniowy, gromadzi pod nim 10 głosów poparcia i przekazuje go listownie patronowi wyborów młodzieżowego samorządu, czyli Fundacji Civis Polonus. Nabór kandydatów na radnych ma być rozstrzygnięty w terminie od 1 do 25 października 2019 roku.

Wojewódzka Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze dokonają selekcji do liczby 102 kandydatów. W ten sposób wybrani młodzi przyszli samorządowcy poddani zostaną kolejnej próbie – rozmowie kwalifikacyjnej w Okręgowych Komisjach Wyborczych. Na podstawie wyników drugiego etapu elekcji zostanie ułożona lista młodych radnych. Dzień 30 listopada to termin ogłoszenia listy.

Pierwsze w Polsce

W powiecie grodziskim radni wybierani będą w okręgu wyborczym nr 7. Okręg ten obejmuje powiaty – legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Z okręgu 7 do liczącego 51 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego wybranych zostanie 11 młodych samorządowców.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w pierwszych w Polsce wyborach do młodej awangardy elit samorządowych. Wszelkie informacje na ten temat każdy uczeń znajdzie stronie internetowej: http://www.dialog.mazovia.pl/mlodzi. Można także telefonicznie zadawać pytania pracownikom Fundacji Civis Polonus, dzwoniąc pod nr 509 725 536 i 22 827 52 49, lub mailowo na adres e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że udział w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowi ogromną szansę dla młodego pokolenia. To realna możliwość wejścia młodych do gremium osób decydujących o przyszłości naszej małej ojczyzny, jaką jest Mazowsze.

Magdalena Górniak
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.