wtorek, Sierpień 20, 2019
Flesch Mazowsza

Realna władza w rękach mieszkańców

Marcin Giziński Listopad 18, 2016 Wiadomości

We wtorek, 25 października, Rada Powiatu Pruszkowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę dającą mieszkańcom powiatu pełną możliwość podejmowania inicjatywy uchwałodawczej. Do zgłoszenia projektów uchwał lub wniosku o ich poparcie wymagane będzie zgromadzenie poparcia minimum 1000 osób.

Realizacja prawa inicjatywy uchwałodawczej umożliwi mieszkańcom powiatu pruszkowskiego sporządzenie i wnoszenie projektów uchwał lub wniosku o ich podjęcie przez Radę Powiatu. Nowe narzędzie w rękach mieszkańców powiatu pruszkowskiego pozwoli uczestniczyć im w rozstrzyganiu istotnych spraw wykonywanych w interesie mieszkańców. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania inicjatywy uchwałodawczej znaleźć można w uchwale Rady Powiatu. Jednak co najważniejsze dla mieszkańców, do zgłoszenia projektów pod głosowanie wymagane będzie zgromadzenie poparcia minimum 1000 osób.

– Liczymy, że świadomość możliwości aktywnego włączenia się mieszkańców w proces uchwałodawczy i stanowienie prawa będzie pozytywnie wpływało na ich zaangażowanie w działalność i prace powiatu. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić lokalną społeczność do działania na rzecz wspólnoty oddając w jej ręce narzędzie, które to realnie umożliwia. Co ważne – to aktywizacja nie tylko w czasie wyborów, ale też na co dzień – podkreśla Maksym Gołoś, Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.