poniedziałek, Grudzień 9, 2019
Flesch Mazowsza

Realna władza w rękach mieszkańców

We wtorek, 25 października, Rada Powiatu Pruszkowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę dającą mieszkańcom powiatu pełną możliwość podejmowania inicjatywy uchwałodawczej. Do zgłoszenia projektów uchwał lub wniosku o ich poparcie wymagane będzie zgromadzenie poparcia minimum 1000 osób.

Realizacja prawa inicjatywy uchwałodawczej umożliwi mieszkańcom powiatu pruszkowskiego sporządzenie i wnoszenie projektów uchwał lub wniosku o ich podjęcie przez Radę Powiatu. Nowe narzędzie w rękach mieszkańców powiatu pruszkowskiego pozwoli uczestniczyć im w rozstrzyganiu istotnych spraw wykonywanych w interesie mieszkańców. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania inicjatywy uchwałodawczej znaleźć można w uchwale Rady Powiatu. Jednak co najważniejsze dla mieszkańców, do zgłoszenia projektów pod głosowanie wymagane będzie zgromadzenie poparcia minimum 1000 osób.

– Liczymy, że świadomość możliwości aktywnego włączenia się mieszkańców w proces uchwałodawczy i stanowienie prawa będzie pozytywnie wpływało na ich zaangażowanie w działalność i prace powiatu. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić lokalną społeczność do działania na rzecz wspólnoty oddając w jej ręce narzędzie, które to realnie umożliwia. Co ważne – to aktywizacja nie tylko w czasie wyborów, ale też na co dzień – podkreśla Maksym Gołoś, Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.