wtorek, 14 lipca, 2020
Flesch Mazowsza

Podkowa Leśna bez plastiku

Władze Urzędu Miasta Podkowa Leśna zdecydowały się na trudny, ale jednocześnie bardzo potrzebny krok. Zarządzeniem burmistrza, Artura Tusińskiego nakazuje się od września rezygnację z użycia artykułów z tworzyw sztucznych w urzędzie oraz podległych mu jednostkach.

O decyzji poinformował burmistrz, który na swoim blogu uzasadnia ją potrzebą ochrony środowiska wynikającą w szczególności ze zmian klimatycznych. Zgodnie z nakazem, w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna nie znajdziemy już wody dystrybuowanej w plastikowych kubeczkach, a także cateringu podawanego na jednorazowych naczyniach.

Dążenie do zupełnej rezygnacji z plastiku oraz zastępowania go materiałami biodegradowalnymi jest gwarantem polepszenia sytuacji ekologicznej w regionie oraz całym kraju. Jak zapewnia burmistrz miasta Podkowa Leśna, nie jest to wcale takie trudne – wystarczy zmienić dotychczasowe nawyki konsumenckie. Dodaje także, że instytucje publiczne powinny być w szczególności miejscami wzorcowymi, z których można czerpać inspirację. Na terenie Urzędu Miasta zostaną rozmieszczone także specjalne kosze z podziałem na frakcje, które ułatwią sortowanie odpadów.

Krok włodarza Podkowy Leśnej wydaje się być bardzo potrzebny i wartościowy we współczesnym świecie. Zachęcamy, aby także inne gminy włączyły się do wprowadzania zmian na terenie swoich jednostek samorządowych. Czasami niewielka zmiana może realnie przyczynić się do polepszenia sytuacji.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.