wtorek, 26 maja, 2020
Flesch Mazowsza

Podkowiańskie propozycje budżetu partycypacyjnego

Podkowa Leśna wkrótce przystąpi do realizacji budżetu partycypacyjnego na 2020 rok. Obecnie do urzędu wpłynęło siedem propozycji inwestycyjnych od mieszkańców. Władze przystąpią do analizy formalno-merytorycznej wszystkich propozycji, a następnie wybiorą te, które znajdą się na liście do głosowania.

Budżet partycypacyjny jest demokratyczną formą dyskusji podczas podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, w którym każdy mieszkaniec gminy może decydować o tym, na co przeznaczyć część budżetu gminnego. Podobnie jak w zeszłym roku, urząd w Podkowie przeznaczył na ten cel 100 tys. zł. Propozycje podkowian na wykorzystanie tej sumy są bardzo różne. Oto lista pomysłów:
– szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni (98 275 zł);
– remont/wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy kościołem a budynkiem Urzędu Miasta (100 000 zł);
– bezpieczny RAKtownik (33 946,43 zł);
– modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej (18 350 zł);
– Poeci o lipie (40 000 zł);
– profesjonalna strefa do gry w Teqball przy MOK (53 358 zł);
– rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (70-90 tys. zł).

Obecnie wnioski przechodzą weryfikację, czas na składanie nowych zakończył się. Ostateczna lista projektów poddanych głosowaniu zostanie podana wkrótce. Głosowanie odbędzie się od 16 do 22 września 2019 r.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pixabay

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.