wtorek, 22 czerwca, 2021
Flesch Mazowsza

Centralny Port Komunikacyjny – ogłoszono pierwszy przetarg

Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego coraz bliżej. Poczyniono kolejny krok w tym kierunku. Spółka ogłosiła przetarg na tzw. inwentaryzacje przyrodnicze dla nowych linii kolejowych, które połączą planowane lotnisko ze stolicą. Przewiduje się, że umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku, a szacowany koszt przedsięwzięcia to ponad 26 milionów złotych.

Inwentaryzacja przyrodnicza będzie polegała na odpowiednim sprawdzeniu terenu oraz dokonaniu weryfikacji warstwy krajobrazowej obszarów, na których rozpocznie się budowa infrastruktury kolejowej. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie szczególnie rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Inwentaryzacja jest konieczna, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Rewizja będzie dotyczyła powierzchni ok. 220 tys. ha.

Inwentaryzacja dla linii dużych prędkości

Z komunikatu CPK wynika, że spółka wybierze sześciu wykonawców, z którymi jeszcze na jesieni tego roku zostanie zawarta umowa obejmująca zlecenia częściowe na okres pięciu lat. Jak zaznacza pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild, w wyborze ostatecznego wykonawcy zadecyduje najbardziej korzystna cena. Inwentaryzacje przyrodnicze to pierwszy przetarg kolejowy zorganizowany przez CPK. Pierwszym poddanym inwentaryzacji obszarem będzie teren, na którym w przyszłości powstanie linia dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź.

Pierwszy etap badań będzie obejmował prace studialne, następnie przeprowadzone zostaną badania terenowe, a w ostatniej fazie zostanie wykonana ekspertyza przyrodnicza. Inwentaryzacja będzie odbywała się w cyklach, z których każdy obejmie nie więcej niż 9 tys. ha. Kolejną fazą po sprawdzeniu terenu pod kątem przyrodniczym, będzie uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę.

Jest wstępny plan lotniska

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać w gminie Baranów, w odległości 40 km od Warszawy. Założeniem rządu jest ukończenie budowy do 2027 roku. Nie jest jednak jasne, kiedy rozpoczną się pierwsze prace. Lotnisko wstępnie ma pomieścić 45 milionów pasażerów, zaś docelowo liczba ta ma zwiększyć się trzykrotnie. Celem spółki jest wybudowanie 140 km nowych tras kolejowych jeszcze przed otwarciem Portu Lotniczego. W przyszłości infrastruktura kolejowa ma objąć 10 kierunków i liczyć 1 600 km żelaznych dróg.

Aneta Czarnecka
Fot.: Pb.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.