wtorek, 7 lipca, 2020
Flesch Mazowsza

Przebudowa skrzyżowania al. Kasztanowej z ul. Osiedlową i Młodości

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w miejscowości Rusiec (gm. Nadarzyn) możliwa będzie przebudowa skrzyżowania al. Kasztanowej (droga powiatowa) i dróg gminnych – ul. Osiedlowej i ul. Młodości. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Umowę w tej sprawie podpisali: marszałek Adam Struzik oraz starosta powiatu pruszkowskiego Krzysztof Rymuza i członek zarządu powiatu Agnieszka Kuźmińska.

–Instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego idealnie wpisuje się w prowadzoną przez nas politykę. Mazowsze to największy region w kraju, jeden z najszybciej rozwijających się, ale niestety i bardzo zróżnicowany. Aby wyrównywać dysproporcje pomiędzy poszczególnymi jego częściami uruchomiliśmy w tym roku po raz pierwszy instrument wspierający równomierny rozwój. W sumie na jego realizację przeznaczymy ponad 57 mln zł, z czego 30 mln zł trafi do beneficjentów jeszcze w tym roku – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach tego programu gminy i powiaty otrzymały wsparcie na realizację zadań wieloletnich, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ze swojego budżetu w sumie ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł.

Z takiego właśnie rozwiązania skorzystał powiat pruszkowski, który 567 tys. zł pozyskanego wsparcia przeznaczy na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej – al. Kasztanowej i dróg gminnych: ul. Osiedlowej i ul. Młodości w Ruścu w gminie Nadarzyn. Projekt jest już realizowany, a jego całkowita wartość to 988 tys. zł.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe pasy ruchu: dla lewoskrętu w ul. Osiedlową oraz włączenia dla lewoskrętu z ul. Osiedlowej w kierunku Młochowa. Będzie też nowa jezdnia o dwóch pasach ruchu, rozdzielonych malowanymi liniami poziomymi. Stworzone zostaną azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, a także chodnik w kierunku ul. Osiedlowej.

Inwestycja jest bardzo ważna zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Jej realizacja to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania, ale także usprawnienie połączeń komunikacyjnych do centrów logistycznych pomiędzy trasą katowicką i krakowską, np. Schenker Sp. z o.o., Pepsico Logistyka, TOYA S.A., VTS, Kamis, Volvo Truck Center Młochów oraz innych zakładów pracy, firm prywatnych, zabudowy mieszkaniowej, posesji prywatnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.