sobota, 30 maja, 2020
Flesch Mazowsza

KOMUNIKACJA. Żabia Wola chce pociągów

Czy Żabia Wola wkrótce zyska połączenie kolejowe z Warszawą? Pojawiły się takie inicjatywy. Urzędnicy gminy Żabia Wola odbyli spotkanie z pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Mikołajem Wildem. Rozmowy dotyczyły pomysłu budowy linii kolejowej ciągnącej się wzdłuż trasy Katowickiej.

Spotkanie odbyło się pod koniec kwietnia. W rozmowach wzięli udział: wójt Żabiej Woli, Piotr Rybka oraz kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Marcin Tylczyński. Dyskusja odbyła się w obecności Mikołaja Wilda. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była możliwość budowy połączenia kolejowego między Żabią Wolą a Warszawą, które miałoby zostać ulokowane wzdłuż trasy kolejowej do Lotniska Chopina.

Pomysły ubiegania się o realizację takiej inwestycji pojawiały się od dawna. Obecnie, projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest wsparciem dla inicjatyw stworzenia linii kolejowej. Infrastruktura umożliwiłaby łatwy i wygodny dojazd mieszkańców do stolicy. Rozbudowa zaplecza komunikacyjnego wokół lotniska, które ma powstać, jest okazją do realizacji potrzeb gmin ulokowanych wzdłuż DK8.

Na spotkaniu pojawił się także temat modernizacji linii nr 12 Skierniewice – Łuków. W tym przypadku głównym postulatem była inicjatywa stworzenia połączenia kolejowego z Warszawą. Ponadto, władze Żabiej Woli zabiegają, aby na terenie gminy powstał przystanek PKP oraz uruchomiony został przewóz pasażerów do Warszawy.

Mieszkańcy Żabiej Woli oraz sąsiednich gmin nie kryją niezadowolenia z trudności komunikacyjnych oraz braku bezpośredniego połączenia ze stolicą za pośrednictwem miejskich środków transportu. Żadne wiążące decyzje na razie nie zapadły, choć pierwszy krok w kierunku realizacji lokalnych potrzeb został poczyniony. Czas pokaże, na ile postulaty będą możliwe do spełnienia.

Aneta Czarnecka
Fot.: www.kurierkolejowy.eu

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.