sobota, 30 maja, 2020
Flesch Mazowsza

Integracja systemów rowerowych w gminach regionu

Niedawno władze Podkowy Leśnej wyszły z inicjatywą stworzenia zunifikowanego systemu rowerowego w regionie, aby zapewnić mieszkańcom możliwość swobodnego wypożyczania rowerów w ramach współpracy gmin. Właśnie pojawiły się pierwsze propozycje realizacji założeń.

W dniach: 16-17 lutego w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele dwunastu gmin Mazowsza: Błonia, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa, Michałowic, Milanówka, Mszczonowa, Nadarzyna, Piastowa, Podkowy Leśnej oraz Żyrardowa. Celem zebrania było omówienie najważniejszych kwestii dotyczącego projektu powstania zintegrowanego systemu rowerowego w regionie zachodniego Mazowsza.

Priorytetem rozmów była dyskusja na temat sposobów, za pomocą których można byłoby dokonać unifikacji kompleksów rowerowych każdej z gmin. Punktem docelowym jest osiągnięcie jak najlepszego połączenia ścieżek rowerowych, tak aby zagwarantować mieszkańcom wygodę korzystania z systemu wypożyczania pojazdów.

Uczestnikom spotkania zależy również, aby rozwinąć projekt w sposób wykraczający poza granice gmin i poddać go szerokiej społecznej dyskusji. Zaproponowany został także pomysł powołania Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza. Następne spotkanie w tej sprawie przewidziane jest na początek marca i ma odbyć się w Podkowie Leśnej.

Skoordynowany system rowerowy zakładałby utrzymanie i możliwość wypożyczania rowerów czwartej generacji. Rowery te wymagają jednakże baterii akumulatorowych, które w chwili obecnej nie funkcjonują w sferze publicznej regionu. O tym, jak szybko mogłyby się one pojawić będą decydowały decyzje władz i możliwości finansowe gmin.

Obecnie na terenie Grodziska Mazowieckiego funkcjonuje system Grodziski Rower Miejski, który działaniem przypomina warszawskie Veturilo. Aby wypożyczyć rower należy na terminalu rowerowym wcisnąć przycisk „Wypożycz” i postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją. Zwrócenie pojazdu jest równie proste. Wystarczy wprowadzić rower do elektrozamka, a sygnał dźwiękowy potwierdzi prawidłowy zwrot.

Aneta Czarnecka

Fot.: www.pixabay.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.