wtorek, 7 lipca, 2020
Flesch Mazowsza

Codzienne przeżywanie świata

W niedzielę 13 stycznia w nowocześnie zaaranżowanej Przestrzeni Kulturze Przyjaznej zagościły tradycyjne ludowe klimaty. Zespół „Stara Śpiewka”, czyli dziesięć wykonawczyń z trzech pokoleń, zaprezentował kolędy i pastorałki w trzech językach: polskim, białoruskim i ukraińskim.

„Stara Śpiewka”, która już po raz trzeci wystąpiła w Poczekalni PKP, określa się jako grupa miłośniczek ludowych pieśni polifonicznych czyli wielogłosowych. Pieśni te śpiewane są białymi głosami głównie a capella, a w swoich motywach sięgają zarówno do tradycji chrześcijańskich, jak i słowiańskich, które przenikają się wzajemnie.

Uroczysty czas kolędowy związany z Bożym Narodzeniem nakłada się na czas hucznych obchodów zimowego przesilenia w tradycji słowiańskiej, a Gwiazda Betlejemska zajmuje miejsce pogańskiego symbolu odrodzonego Słońca, zwycięstwa światłości nad ciemnością.

Podczas koncertu usłyszeliśmy nie tylko kolędy i ich bardziej „frywolną” wersję, czyli pastorałki, ale również „szczedriwki” – ludowe ukraińskie pieśni życzące. Zawierają one w treści życzenia: dobrego zdrowia, obfitych plonów i wszelkich pomyślności i stanowią rodzaj dobrego zaklęcia. Szczedriwki mają względnie niereligijny charakter, zachowują motywy jeszcze przedchrześcijańskie i tradycyjnie śpiewano je podczas świętowania Nowego Roku, ale także Chrztu Pańskiego, które to święto liturgicznie zamyka okres Bożego Narodzenia.

Koncert „Starej Śpiewki” to nie tylko wspaniałe doznania muzyczne, ale i wizualne, wykonawczynie wystąpiły w kolorowych, kwiecistych chustach, od których trudno było oderwać wzrok. To również inspirująca porcja wiedzy o tradycyjnej muzyce ludowej, która okazuje się cały czas żywa i ma moc oddziaływania na słuchaczy.

Można również pokusić się o refleksję, że w tekstach dawnych pieśni ludowych wyjątkowo wyraźnie widać splecenie się motywów religijnych z realiami zwykłego życia, czuje się wręcz, że niegdysiejsza religijność była nieodłącznym składnikiem codziennego przeżywania świata.

Tekst i foto: (PS)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.