wtorek, 7 lipca, 2020
Flesch Mazowsza

Podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W niektórych samorządach rok 2019 rozpoczął się niepokojem związanym z zapowiadanymi podwyżkami opłat i zmianami w systemie wywozu odpadów. Uspokajamy mieszkańców, w większości naszych gmin na razie nic się nie zmienia.

Problem podwyżek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynika z rosnących cen energii, transportu i zwiększenia tzw. „opłaty środowiskowej”, która od 2012 r. wzrosła już ponad 6-krotnie! W związku z tym kolejne miasta i gminy w Polsce podnoszą opłaty. Podwyżki te sięgają od kilkudziesięciu do nawet 100 procent. W zasadzie każdy samorząd stoi przed wyzwaniem urealnienia stawek.

Nieuniknione podwyżki

Podwyżki dotykają wszystkie miasta i gminy, w których ogłaszane są nowe przetargi. Niektóre samorządy (np. Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Izabelin, Jabłonna) unieważniają przetargi, gdyż po otwarciu ofert okazuje się, że stawka za odpady zbierane selektywnie wynosi ponad 30 zł od osoby za miesiąc. Inne gminy, po doświadczeniach powtarzania kolejnych przetargów, decydują się na podniesie stawki opłaty dla mieszkańców, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gminy nie mogą dopłacać z budżetu do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Według ustawodawcy ma być to system samofinansujący się czyli pochodzący tylko i wyłącznie z opłat właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Jedyne zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami, jakie przewiduje ustawodawca dotyczą rodzin wielodzietnych. Np.: Żyrardów i Pruszków dopłacają miesięcznie 5 zł do każdego członka rodziny wielodzietnej.

Najbardziej radykalna podwyżka opłat w naszym regionie miała miejsce w Radziejowicach – mieszkańcy zapłacą 29 zł od osoby za odpady segregowane i 58 od osoby za odpady niesegregowane!

Regionalny problem

Województwo mazowieckie, jako jedyne w kraju nie posiada aktualnego, kluczowego dokumentu, jakim jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO), którego uchwalenia dokonuje Sejmik Województwa Mazowieckiego. Projekt nowego Planu 25 września 2018 r, po raz drugi, został przekazany do opiniowania Ministrowi Środowiska.

Od momentu uchwalenia „starego” WPGO sytuacja w gospodarce odpadami diametralnie się zmieniła. Zakładano m.in., że ilość wytwarzanych odpadów będzie malała, natomiast ona z roku na rok rośnie. Ma to swoje konsekwencje w niedoszacowaniu liczby i mocy przerobowych Regionalnych Instalacji do Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (RIPOK), których obecnie na Mazowszu brakuje. Sprowadza się to do tego, że firmy odbierające odpady od mieszkańców mają ograniczone możliwości przekazania ich do uprawnionych instalacji w ramach regionu a przepisy prawa nie pozwalają wywieźć śmieci poza region Mazowsza np. do województwa łódzkiego, gdzie jest więcej tego typu instalacji.

Stołeczna rewolucja

Wszystkie w/w czynniki wpływają na obecne „kłopoty śmieciowe” mazowieckich samorządów. Największe zmiany dotykają mieszkańców Warszawy. Zwiększa się mianowicie z trzech do pięciu ilość frakcji na jakie selekcjonujemy odpady. W nowym systemie segregacji odpady, które do tej pory trafiały do czerwonego pojemnika lub worka na „segregowane suche” zostają podzielone na dwie frakcje: „papier” – pojemnik z niebieską naklejką lub worek, „metale i tworzywa sztuczne” – pojemnik z żółtą naklejką lub worek. Natomiast odpady, które trafiały do czarnego pojemnika na odpady „zmieszane”, będą podzielone na:

– odpady, które mogą trafić do frakcji „bio” – pojemnik z brązową naklejka lub worek,

– odpady „zmieszane” – których nie możemy wrzucić do żadnego innego pojemnika, a nie są odpadami niebezpiecznymi (pojemnik z czarną naklejką lub czarny worek).

Szkło trafia to zielonego worka lub pojemnika z naklejką zieloną.

Dodatkowo w domach jednorodzinnych dla odpadów zielonych przeznaczone są przezroczyste worki zapewniane przez właściciela nieruchomości. Od mieszkańców bloków odpady zielone trafiają do pojemników lub naklejek informacyjnych w kolorze szarym z napisem „odpady zielone”. Do zbierania odpadów wielkogabarytowych przeznaczone są pojemniki lub wyznaczone miejsca przy altanach śmietnikowych z naklejką „odpady wielkogabarytowe”.

Warszawskie stawki

Od 1 stycznia warszawiacy mieszkający w domach jednorodzinnych zapłacą odpowiednio: w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 30 zł, dwuosobowego – 45 zł, trzyosobowego i więcej – 60 zł. Są to stawki za odbiór odpadów segregowanych.

Gdy wydzielono dwa lokale mieszkalne w w domu jednorodzinnym zapłacimy: 15 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 23 zł w dwuosobowym i 30 zł w trzyosobowym i większym.

We wszystkich kategoriach mieszkań stawki za odpady niesegregowane są wyższe o ok. 20%.

Mieszkańców nieruchomości wielolokalowych (bloków, kamienic itp.) obowiązują następujące stawki: gospodarstwo jednoosobowe – 10 zł (odpady segregowane) i 12 zł (niesegregowane), dwuosobowe – 19 zł (odpady segregowane) i 23 zł (niesegregowane), trzyosobowe – 28 zł (odpady segregowane) i 34 zł (niesegregowane), czteroosobowe i większe – 37 (odpady segregowane) i 45 (niesegregowane).

Więcej na ten temat na stronie www.czysta.um.warszawa.pl

Na razie bez zmian

Zmiany jakie obecnie wdraża stolica gmina Żabia Wola wprowadziła w ubiegłym roku, a Piastów już w 2013 r. Na terenie obu tych samorządów, podobnie jak w gminie Nadarzyn i mieście Żyrardów, dotychczasowe ceny będą obowiązywały do końca czerwca. W gminie Brwinów, podobnie jak w Milanówku też obowiązują ubiegłoroczne stawki.

Na terenie gminy Michałowice wysokość opłaty za odbiór odpadów obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. wynosi: 11 zł/os. miesięcznie (odpady segregowane) i 22 zł /os. miesięcznie (odpady niesegregowane).

Pruszków, Podkowa i Grodzisk

Na terenie Pruszkowa od lipca 2017 r funkcjonują następujące stawki za odpady: 12 zł/os. (segregacja odpadów) i 21 zł/os. (brak segregacji odpadów).

Zgodnie z informacją ze strony internetowej urzędu w Podkowie Leśnej od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują następujące stawki opłat: 15 zł/os. (odbiór selektywny) i 30 zł/os. (odbiór nieselektywny).

Od lutego 2019 r. na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki opłata za odbiór odpadów segregowanych będzie wynosiła 19 zł od osoby, a za odbiór odpadów niesegregowanych 29 zł od osoby.

Zebrał i oprac.: (mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.