czwartek, Maj 23, 2019
Flesch Mazowsza

Piastowianie też pojadą taniej?

Marcin Giziński Październik 26, 2018 Różności, Wiadomości

Wszystko wskazuje na to, że piastowianie wkrótce dołączą do grona mieszkańców podwarszawskich gmin, którzy mogą korzystać z tańszej komunikacji. Burmistrz Miasta Piastowa zwrócił się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na udzielanie mieszkańcom dopłat do biletów długookresowych ZTM w ofercie „Warszawa+” zgodnie z III (najkorzystniejszą  dla pasażerów) grupą dopłat.

Dnia 9 października br. Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski skierował do Rady Miejskiej prośbę o wyrażenie na najbliższej sesji, w dniu 23 października br., zgody na zawarcie przez Miasto Piastów porozumienia z m.st. Warszawą w zakresie udzielania dopłat do długookresowych biletów imiennych, kupowanych przez piastowian, obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego ZTM, zgodnie z trzecim wariantem dopłat określonych w pozycji m.st. Warszawy. W tej taryfie za 30-dniowy imienny bilet normalny ważny w dwóch strefach mieszkańcy zapłacą jedynie 120 zł, a za 90-dniowy bilet – 330 zł. Uprawnienie do dopłat będzie przysługiwało na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej. Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest zamieszkiwanie na terenie Piastowa oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

– Liczę, że radni Piastowa na najbliższej sesji przyjmą projekty uchwał w tym zakresie, a Burmistrz nie ustanie w dążeniu do wcielenia w życie jego koncepcji. (…) Darmowa komunikacja liniami ZTM lub zniesienie 2. strefy biletowej może bezpośrednio wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Umożliwiłoby to piastowianom w szerszym zakresie pozostawienie swoich aut na parkingach przydomowych i skorzystanie z komunikacji zbiorowej – mówi Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie Agata Korczak.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.