wtorek, 7 kwietnia, 2020
Flesch Mazowsza

Przebudowa mostu na granicy Czubina i Milęcina

Powiat pruszkowski od kilkunastu miesięcy nie wyraża chęci współpracy z gminą Brwinów przy przebudowie mostu na rzece Rokitnica na granicy Czubina i Milęcina. Tymczasem mieszkańcy powiatu skarżą się na stan bezpieczeństwa mostu.

Gmina Brwinów w ostatnich latach z powodzeniem zdobywała kolejne dotacje na przebudowę dróg. Współpracowała w tym zakresie również z powiatem pruszkowskim, który dzięki pomocy gminy zdobywał dofinansowania np. na budowę ul. Przyszłości czy przebudowę dróg w rejonie Moszny
i Domaniewa.

W pierwszych miesiącach 2015 r. gmina Brwinów przedstawiła ówczesnemu staroście powiatu pruszkowskiego, Zdzisławowi Sipierze, propozycję współpracy w celu wspólnego ubiegania się o rządowe dofinansowanie rzędu 50% na przebudowę mostu na rzece Rokitnica na granicy Czubina i Milęcina.

Gmina deklarowała przygotowanie dokumentacji projektowej, pokrycie kosztów wykupu części działek niezbędnych na potrzeby budowy mostu oraz przygotowanie wniosku o rządowe dofinansowanie. Powiat miał zapewnić w budżecie na 2016 r. wkład własny w wysokości 50% wartości kosztorysowej planowanych prac i złożenie wniosku o rządowe dofinansowanie.

Z ponowną prośbą o współpracę do powiatu pruszkowskiego władze gminy Brwinów wystąpiły w listopadzie 2015 r. przedstawiając dwie propozycje pozyskania dofinansowania: ponad 63% z unijnego PROW lub 50% z rządowego dofinansowania. Niestety, jak twierdzi Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów, na żadne z pism gmina nigdy nie otrzymała odpowiedzi.

– Tymczasem realny problem bezpieczeństwa na tym moście istnieje i nie powinien być załatwiany metodą chowania głowy w piasek – mówi Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy władze powiatu pruszkowskiego. Do sprawy wkrótce wrócimy.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.