niedziela, 26 stycznia, 2020
Flesch Mazowsza

Europejski projekt szkolenia piłkarskiego dzieci zawitał do Komorowa

Piłkarskie szkolenie od najmłodszych lat to w futbolowym świecie norma. Im szybciej rozpocznie się indywidualne kształcenie przyszłego zawodnika, tym większa szansa, że osiągnie on najwyższy poziom. Polish Soccer Skills realizuje to założenie. Jeden z największych programów szkolenia piłkarskiego dzieci w Europie Środkowej, obejmie również młodych piłkarzy z klubu FC Komorów. Przedstawiciel Polish Soccer Skills, p. Sebastian Pietrzyk oraz trener FC Komorów, p. Robert Zawadzki, opowiedzieli o idei przyświecającej temu programowi oraz całym przedsięwzięciu.

Polish Soccer Skills szlifuje piłkarskie talenty, co sprawia, że projekt jest unikatowy?

S.P.: Polish Soccer Skills (w skrócie PSS), to projekt indywidualnego i kompleksowego szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, który obejmuje trening motoryczny, techniczny, taktyczny oraz mentalny z psychologami sportu. W okresie wakacji i ferii PSS organizuje obozy, na których uczestniczy trenują w małych, 4-osobowych grupach, szlifując wszystkie wymienione wcześniej elementy. Dodatkowo odbywają treningi z trenerami z Hiszpanii oraz Anglii, Francji, Holandii, Niemiec, Portugalii oraz Włoch.

Polish Soccer Skills prowadzi badania i analitykę treningu, mające na celu optymalizację szkolenia. Kluczowe jest skoncentrowanie się w danym etapie nauki na tych aspektach, które w konkretnym momencie rozwoju zawodnika są najważniejsze. Dzięki temu, uczestnik jest systematycznie wyposażony w umiejętności techniczno – taktyczne, motoryczne oraz mentalne, odpowiednie do jego tempa rozwoju.

W jaki sposób kwalifikuje się kluby, które mogą wziąć udział w tym projekcie?

S.P.: Naszym celem jest rozwój i popularyzacja piłki nożnej. Kluby same sygnalizują chęć szkolenia w ramach programu realizowanego przez PSS. Tak było również w przypadku FC Komorów, który chciał zagwarantować swoim podopiecznym szkolenie o najwyższym standardzie. Ambicją klubu z Komorowa jest stworzenie akademii, której znakiem rozpoznawczym będzie jakość szkolenia oraz organizacja na europejskim poziomie, a my im w tym pomożemy.

Jak to się stało, że nawiązał Pan współpracę z Polish Soccer Skills?

R.Z.: Wychowankowie FC Komorów, to ambitni, młodzi piłkarze, którzy chcą się rozwijać, a nasz klub chce im to umożliwić. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu rodzica 13-letniego Fryderyka, który będzie grał od przyszłego sezonu w lidze, nawiązałem kontakt z p. Sebastianem Pietrzykiem z Polish Soccer Skills. Jestem przekonany, że współpraca z PSS pozwoli doskonalić umiejętności każdego gracza. Zarówno, tych, którzy chcą się uczyć nowych umiejętności, jak również zawodników, którzy chcą spędzić czas z piłką, ponieważ kochają tę dyscyplinę sportu. To wszystko mają okazję realizować w profesjonalnym środowisku, wśród zawodowych trenerów i wychowawców. Bardzo cieszę się na tę współpracę.

Jak będzie wyglądała Państwa współpraca?

R.Z.: PSS stworzyło program treningowy skierowany dla klubów i akademii piłkarskich o nazwie Soccer Skills PRO Team, który oferuje kompleksowe i spójne szkolenie. W ramach współpracy FC Komorów zyska kompletną i szczegółowo zaplanowaną planifikację szkolenia dostosowaną do polskich warunków, zgodną z Narodowym Modelem Gry. Dzięki Soccer Skills PRO Team wszyscy pracownicy, zawodnicy oraz rodzice podążać będą jedną ścieżką wyznaczoną przez klub, zgodnie z filozofią, którą FC Komorów wdroży w codziennej pracy z dziećmi. Jestem przekonany, że dzięki temu systemowi staniemy się jedną z najlepszych drużyn piłkarskich na Mazowszu.

Szkolenie młodych piłkarzy przez PSS to niewątpliwie duże wyróżnienie, co to oznacza dla klubu z Komorowa?

R.Z.: To dla nas duże wyróżnienie. Bardzo cieszymy się na współpracę, dzięki której, nie tylko młodzi zawodnicy będą się kształcić, również trenerzy podniosą swoje kwalifikacje, ponieważ maja pasję, chcą się rozwijać, są otwarci na nową wiedzę. Naszą ambicją jest by nasz lokalny klub wyróżniała jakość i technika na poziomie, którym mogą się pochwalić większe kluby.

Spod skrzydeł PSS wywodzi się, m.in. Karol Linetty. Czy wśród wychowanków FC Komorów, może Pan wskazać, chociaż jednego zawodnika, któremu „wróży” Pan podobną karierę?

R.Z.: Dzieci mają duży potencjał i chęć nauki, ponieważ kochają piłkę. Na tle innych zawodników szczególnie wyróżnia się 13-lenia Wiktoria, zawodniczka, która aktualnie gra w UKS Praga Warszawa, jednym z największych klubów w Polsce dla dziewcząt. Wierzę, że dzięki Polish Soccer Skills w FC Komorów odkryjemy kolejne piłkarskie talenty.

S.P.: Od początku realizacji projektu na wszystkich obozach Polish Soccer Skills prowadzimy testy umiejętności i na podstawie wyników wybieramy najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Najbardziej utalentowanym fundujemy wyjazdy zagraniczne do najlepszych europejskich klubów. Na przestrzeni ponad dziesięciu lat, zgromadziliśmy bazę ponad 30.000 wyników, która pozwoliła nam stworzyć narzędzie ułatwiające identyfikację talentu – potencjometr Soccer Skills PRO ID. Trenerzy akademii zostali wyposażeni w potencjometr i niewykluczone, że w najbliższej przyszłości do grona najlepszych dołączą wychowankowie klubu z Komorowa.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów!

Rozmawiała: Marta Wojtaś

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.