poniedziałek, 23 maja, 2022
Flesch Mazowsza

GRODZISK MAZOWIECKI. Rewitalizacja Stawów Walczewskiego

Stawy Walczewskiego, będące jednym z ważniejszych punktów rekreacyjno – turystycznych w Grodzisku Mazowieckim zostaną całkowicie zmodernizowane. W ramach inwestycji przewidziano m.in. regulację rzeki Rokicianki, wzmocnienie skarp oraz pogłębienie istniejącego zbiornika wodnego i wykopanie nowego, a także przebudowę pomostu przy dolnym zbiorniku.

Stawy Walczewskiego zlokalizowane między ulicami Batorego i Nadarzyńską po zrealizowaniu inwestycji będą mogły pełnić funkcje przeciwpowodziowe i gaśnicze.

Jak informuje urząd miasta, przed rozpoczęciem prac budowlanych została przeprowadzona lustracja terenu pod kątem obecności małych ssaków, płazów i gadów. W skład przedsięwzięcia weszła m.in. regulacja rzeki Rokicianki, wzmocnienie skarp oraz pogłębienie istniejącego zbiornika wodnego i wykopanie nowego, a także przebudowa pomostu przy dolnym zbiorniku.

Na całym obwodzie zbiornika dolnego, a także na prawym brzegu zbiornika górnego wybudowana zostanie ścieżka dla pieszych. Na ścianie wieży spustowej będą umieszczone znaki wodne, pełniące funkcje urządzeń pomiarowych.

Całość składać się będzie z dwóch akwenów, tak zwanego dolnego w granicach istniejącego lustra wody oraz górnego, czyli nowo wybudowanego zbiornika. Zaś obie te części oddzielone będą groblą poprzeczną z kładką komunikacyjną i przesmykiem pod nią. W każdej części stawów przewidziane są głębiny na zimowiska dla ryb, a na górnym akwenie znajdzie się wyspa i siedlisko dla ptaków.

Obiekt ma być przekazany do użytku 30 kwietnia 2017 roku, a przez cały okres eksploatacji Stawy Walczewskiego będą monitorowane.

Daria Głowacka

Fot. U.M. Grodzisk Maz.

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.