wtorek, 28 stycznia, 2020
Flesch Mazowsza

Nowy targ w Pruszkowie

Prezydent Pruszkowa podpisał umowę z wykonawcą, który przygotuje projekt i przeprowadzi przebudowę targowiska miejskiego w Pruszkowie. Prace mają zakończyć się do sierpnia 2019 r.

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński podpisał umowę, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących przebudowy targowiska przy ulicy Pańskiej w Pruszkowie.

To jedna z dłużej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Jak zmieni się targowisko?

Zakres prac przewiduje wymianę nawierzchni, rozbiórkę wszystkich elementów zagospodarowania terenu, wymianę ogrodzenia i bram wjazdowych, wykonanie trawników i posadzenie krzewów, budowę stalowych zadaszeń, ocieplenie budynku toalet, przebudowę i ocieplenie budynku administracji, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji, wykonanie kanalizacji i oświetlenie terenu. Ponadto przewidziano montaż nagłośnienia, instalację koszy na śmieci, stojaków rowerowych i tablic informacyjnych.

Nowe targowisko ma być gotowe do końca sierpnia przyszłego roku. Projekt i niezbędne pozwolenia pojawią się zaś najpóźniej do 30 listopada tego roku. Koszt przebudowy wyniesie 1 849 120,50 zł. Prawie połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Kinga Rochalska, Fot. www.pruszkow.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.