wtorek, Marzec 19, 2019
Flesch Mazowsza

PIASTÓW. Ruszyła rewitalizacja terenów zielonych

Marcin Giziński Maj 7, 2018 Kultura, Wiadomości

Rozpoczęła się rewitalizacja trzech piastowskich skwerów – Placu Zgody, Placu Słonecznego i Zieleńca przy Al. Tysiąclecia 5. Prace są częścią dużego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.

Miasto Piastów przystąpiło do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obejmuje on swoim zakresem modernizację parków, zieleńców oraz obszarów w obrębie głównych dróg w mieście. Powierzchnia przestrzeni objętej projektem wynosi niemal 12 ha, w tym powierzchnia terenów zielonych – prawie 11 ha.

Około 5,5 mln zł na rewitalizację i rozwój terenów zielonych w Piastowie miasto otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę o dofinansowanie tego projektu Burmistrz Piastowa podpisał w 2016 roku. Objęte projektem obszary po zakończeniu realizacji całego zadania będą w ponad 91% pokryte zielenią.

Na początku nowe oblicze zyskają Plac Zgody, Plac Słoneczny i Zieleniec przy Al. Tysiąclecia 5. Rewitalizacją tych terenów zajmie się firma BAOBAB Marek Brandys z Warszawy. Kilka tygodni temu Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą.

Jak zmienią się miejskie skwery? Na Placu Zgody wykonane zostaną nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz elementy małej architektury. Zaplanowano też przebudowę ciągów rekreacyjnych i oświetlenia. Na Placu Słonecznym także pojawią się nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz elementy małej architektury. Co więcej, przebudowane zostaną ciągi rekreacyjne. Natomiast zieleniec przy Al. Tysiąclecia 5 zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Wartość umowy to prawie 700 tys. zł.

Kinga Rochalska

Fot. www.piastow.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.