środa, Grudzień 11, 2019
Flesch Mazowsza

Dotacja dla szpitala „Na Wrzesinie”

W Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie trwa przebudowa i modernizacja oddziałów. Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 7 760 940,89 zł. Na niedawnej konferencji prasowej ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i starosty pruszkowskiego Maksyma Gołosia poinformowano o przekazaniu dofinansowania w kwocie 3 355 152,00 zウ celem wsparcia trwającego w Szpitalu Powiatowym remontu.

Znacząca dotacja z budżetu Państwa

Od połowy września trwa remont w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie. Prowadzone są prace nad przebudową i modernizacją infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poradni chirurgicznej i ortopedycznej, poradni badań endoskopowych, poradni badań czynnościowych i elektrofizjologii serca), Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Szpitala Powiatowego (Izby Przyjęć, Oddział Chirurgiczny na parterze). Planowana jest także wymiana instalacji CO i wodnej na poziomie -1 oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego. Całkowitą wartość tej części inwestycji szacuje siź na kwotę 4 193 940,89 zł.

Po kilku miesięcznych staraniach starostwa powiatowego w Pruszkowie udało się uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3 355 152,00 zł. Dotacja powiatu do inwestycji to kwota 582 958,50 zł. Dodatkowe środki będą niezwykle cennym wsparciem trwającego w szpitalu remontu.

– W 2015 roku, kiedy rozpoczynaliśmy definiowanie na nowo interesu służby zdrowia w powiecie pruszkowskim nie dało się nie zauważyć, że w szpitalu „Na Wrzesinie” jest bardzo wiele do zrobienia. Pomoc, którą pozyskaliśmy z budżetu państwa to niezwykle radosny fakt dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego – mówi starosta pruszkowski, Maksym Gołoś.

Remont potrwa do końca marca

Remont szpitala powiatowego potrwa co najmniej do 31 marca 2018 r. W tym roku planowany jest drugi etap realizacji inwestycji. Zaplanowano rozbudowę placówki o dodatkowy, umieszczony centralnie dwukondygnacyjny budynek oraz przebudowę obecnego budynku B. Inwestycja obejmie również remont i przebudowę urządzeń instalacyjnych, pomieszczeń przyłącza wody, węzła cieplnego i centrali telefonicznej oraz modernizacjź istniejącej windy i dobudowę dwóch nowych.

W dobudowanym budynku B1 zlokalizowane będą: zespół wejścia głównego z zapleczem, nowa Izba Przyjęć, gabinety poradni AOS oraz – na poziomie przyziemia – centralne archiwum i stacja przygotowania łóżek. Koszt wykonania tej części inwestycji wynosi 3 567 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 7 760 940,89 zウ.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.