wtorek, Wrzesień 25, 2018
Flesch Mazowsza

Grodzisk odrzucił pomysł referendum

Marcin Giziński Październik 3, 2017 Wiadomości

Włodarze Grodziska Mazowieckiego odrzucili pomysł przeprowadzenia referendum ws. budowy linii 400 kV. Wniosek w tej sprawie złożyła Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice-Ołtarzew.

Mimo licznych protestów mieszkańców naszego regionu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) nie rezygnują z planów połączenia elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew. Zdaniem inwestora, budowa linii wysokiego napięcia jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej, szczególnie w centralnej i północno-wschodniej Polsce.

Kluczowa inwestycja dla regionu

– Zdajemy sobie sprawę, że proces budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew ma za sobą długą i trudną historię. Stąd już na etapie prac analitycznych, będących wstępem do szerokich konsultacji społecznych, dopełnimy wszelkich starań, by efektywnie ograniczyć kluczowe dla tej inwestycji ryzyka. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, chcemy włączyć społeczności lokalne w dialog dotyczący istotnych aspektów budowy planowanej inwestycji – wskazuje Eryk Kłossowski, Prezes PSE.

Jak zapewniają PSE, realizacja inwestycji odbywać będzie się w sposób transparentny, w oparciu o restrykcyjne regulacje prawne. Dla budowy połączenia zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzja środowiskowa.

Nie będzie referendum

PSE zobowiązały się do prowadzenia partnerskiego dialogu z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu. Jak zapowiada inwestor, w drugiej połowie 2018 r., przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które mają pomóc w wyborze optymalnego wariantu dla połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie.

Mieszkańcy mają jednak wątpliwości, czy ich głos będzie brany pod uwagę w procesie przygotowania inwestycji. Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice-Ołtarzew (SGK) zwróciła się do gmin zachodniego Mazowsza o zwołanie referendów ws. budowy linii 400 kV.

Wniosek SGK dotarł również do włodarzy Grodziska Mazowieckiego. Na ostatniej sesji radni odrzucili jednak pomysł przeprowadzenia referendum ws. linii 400 kV. Władze miasta podkreślają, że przeprowadzenie referendum na obecnym etapie planowania inwestycji nie jest dobrym pomysłem.

Włodarze obawiają się, że referendum najprawdopodobniej odnotowałoby bardzo niską frekwencję, co inwestor mógłby wykorzystać, jako argument przeciwko mieszkańcom regionu.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.