poniedziałek, 23 maja, 2022
Flesch Mazowsza

Pro-eko uczy oszczędności

Na terenie grodziskiego Centrum Kultury odbyła się impreza gminna, poświęcona nowoczesnym, ekologicznym i tanim sposobom pozyskiwania energii. Swoje stoiska otworzyły firmy i instytucje związane z energią i ekologią.

Niedawno Grodzisk Mazowiecki przystąpił do międzynarodowego projektu CitiEnGov – „Zarządzanie Energią przez Miasta”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nadrzędnym celem projektu jest ograniczenie niekorzystnych zmian w klimacie i środowisku, dzięki wdrażaniu ekologicznej polityki energetycznej przez miasta i władze miejskie. Z tego też tytułu w Urzędzie Miasta utworzony został Energetyczny Punkt Informacyjny, gdzie mieszkańcy mogą zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi modernizacji źródeł energii w domach i firmach.

Dla dzieci i dorosłych

24 września na terenie grodziskiego Centrum Kultury odbyła się impreza gminna, poświęcona nowoczesnym, ekologicznym i tanim sposobom pozyskiwania energii. Wydarzenie miało charakter edukacyjny i doradczy. Mieszkańcy Grodziska i okolic mogli zapoznać się z eko-urządzeniami służącymi do wytwarzania energii i zasięgnąć fachowych porad, jak minimalizować ekologiczne i finansowe koszty zużywania energii.

Dzieci uczyły się poprzez zabawę o procesach przemiany energii chemicznej w cieplną. Regionalni działacze, samorządowcy i osoby zawodowo związane z energią uczestniczyli w warsztatach dotyczących czystych źródeł energii i ochrony powietrza.

Lokalne firmy doradzają

Swoje stoiska otworzyły firmy i instytucje związane z energią i ekologią. Na imprezie obecni byli przedstawiciele grodziskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Podlegająca ZWiK Oczyszczalnia Ścieków oraz Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Cegielnianej wykorzystują na swoje potrzeby właśnie ekologiczne, odnawialne źródła energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił ofertę doradztwa energetycznego, skierowaną m.in. do osób fizycznych, przedsiębiorstw, gmin, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Powołani przez NFOSiGW regionalni doradcy energetyczni, działający w obrębie poszczególnych województw, służą nieodpłatną pomocą w planowaniu, wdrażaniu i finansowaniu inwestycji przyjaznych dla środowiska.

Firma Danfoss, mająca jeden ze swoich zakładów produkcyjnych na terenie Grodziska Mazowieckiego, zaprezentowała zaawansowane technologicznie rozwiązania grzewcze dla budownictwa – pompy ciepła oraz termostaty grzejnikowe. Konstrukcja pomp ciepła służy pozyskiwaniu energii zakumulowanej w gruncie, powietrzu lub wodzie gruntowej, na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków oraz wytwarzania ciepłej wody. Ideą jest tu wykorzystanie zasobów energii odnawialnej, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów konsumpcji energii. Z ofertą pomp ciepła opartych na podobnej zasadzie wystąpiła również firma „Enreco”, dystrybuująca tego typu urządzenia dla budynków mieszkalnych i większych obiektów.

Energia odnawialna=oszczędność

Działająca na terenie powiatu grodziskiego firma „Zybel” również zaprezentowała urządzenia bazujące na energii odnawialnej: pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne, przypominające wyglądem kolektory słoneczne, służą podobnie jak one pozyskiwaniu energii słonecznej – jednak w przeciwieństwie do kolektorów przetwarzają ją nie na ciepło, ale na energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne zaoferowała również firma Sun Electric, pod hasłem „Zbudujemy Ci własną elektrownię słoneczną”.

Firma „Cichewicz” z podgrodziskiego Natolina przedstawiła ofertę bardziej tradycyjnych urządzeń grzewczych, ale opartych również o energię odnawialną – kotłów c.o. do spalania biomasy, czyli paliwa roślinnego lub zwierzęcego, w tym coraz bardziej popularnego pelletu.

Ekologiczna rozrywka

Kolorowym akcentem Dnia Energii były charakterystyczne zielone produkty firmy Cargo Green z Pruszkowa – rower oraz riksza z napędem elektrycznym, zasilane przy pomocy baterii. Tego typu rower elektryczny, zależnie od modyfikacji, może służyć do rekreacji lub przewożenia ładunków, riksza doskonale sprawdza się jako atrakcja turystyczna.

Podczas gdy dorośli zajmowali się energią i ekologią, dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach zabawowo – edukacyjnych zorganizowanych przez firmę Lingo – Star. Do dyspozycji miały zajęcia „Robotricks” – budowanie i programowanie robotów oparte na zestawach klocków Lego oraz warsztaty fizyko – chemiczne pod hasłem „Mały Edison”, bazujące na eksperymentach i doświadczeniach pod okiem edukatora.

Tekst i foto:

Sylwia Pańków

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.