wtorek, 21 stycznia, 2020
Flesch Mazowsza

Czeka nas spółdzielcza rewolucja?

Kilka dni temu weszły w życie nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja sprawi, że członkowie spółdzielni odzyskają swoje realne prawa.

Mieszkańców mieszkań zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe czekają duże zmiany. Przepisy znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znacznie poprawiają sytuację spółdzielców oraz właścicieli mieszkań zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Niebezpieczne zmiany dla prezesów spółdzielni

Obecnie członkostwo w spółdzielni przysługuje tylko tym, którzy posiadają prawo do lokalu, ewentualnie, gdy zawierana była umowa o budowę lokalu. Członkami spółdzielni mogą być też bliscy osób, którym wygasło spółdzielcze prawo do lokalu. Od września zlikwidowane zostało członkostwo tzw. członków oczekujących tj. takich, którym te prawa nie przysługują.

– Członkowie oczekujący to często w praktyce „drużyny” prezesów, które głosują na walnych zgromadzeniach zgodnie z ich wolą. Dzięki nim prezesi są praktycznie nieusuwalni i mogą przegłosować wszystkie uchwały, w tym niekorzystne dla spółdzielców — komentuje zmianę senator Lidia Staroń.

Nowelizacja zapewnia także większą ochronę praw spółdzielców poprzez uniemożliwienie spółdzielni podjęcia decyzji o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu. Taką decyzję od września może podjąć tylko sąd.

Korzystne zmiany dla członków spółdzielni

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości odzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przez osobę, która utraciła je na wskutek zaległości czynszowych i następnie spłaciła długi wobec spółdzielni razem z odsetkami (taki zwrot będzie możliwy, gdy danego mieszkania nie zasiedlił jeszcze inny lokator). Ponadto, spod egzekucji komorniczej wyłączono opłaty za media wnoszone przez osoby zamieszkujące w spółdzielczych blokach. Wcześniej brak wyłączenia tych kwot z egzekucji, skutkował powstaniem zaległości wobec dostawców mediów.

Dużym ułatwieniem jest także wprowadzenie możliwości uczestniczenia w walnym zebraniu członków spółdzielni poprzez pełnomocnika. Kolejną bardzo ważną zmianą jest przyznanie prawa do pieniędzy zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości.

Ułatwienia dla kupujących

Nowelizacja poprawiła także sytuację nabywców mieszkań w spółdzielniach. Zniesiono bowiem obowiązek wnoszenia wpisowego i udziałów w zamian za wstąpienie do spółdzielni. Do tej pory bywało, że spółdzielnie żądały za nabycie członkostwa wpłat sięgających nawet kilku tysięcy złotych. W związku z tym, osoby kupujące mieszkanie na rynku wtórnym, często nie decydowały się wstąpić do spółdzielni, a tym samym nie mogły uczestniczyć w walnych zgromadzeniach i decydować o losach wspólnoty.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 9 września, kiedy to znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych weszła w życie.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.