środa, Czerwiec 19, 2019
Flesch Mazowsza

URSUS. 40. rocznica przyłączenia do Warszawy

Marcin Giziński Sierpień 10, 2017 Edukacja, Różności

1 sierpnia 1977 roku rozporządzeniem ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Marii Milczarek miasto z niedźwiedziem w herbie znalazło się w granicach administracyjnych stolicy. Ursus jako miasto istniał tylko 25 lat, zdegradowano go do roli osiedla w dzielnicy Ochota.

Włączenie Ursusa do stolicy nie było przypadkiem. Stało się to rok po głośnym proteście robotników fabryki traktorów z 25 czerwca 1976 roku. Jednak proces przyłączania Ursusa do Warszawy był dość długi.
Dopiero po półtora roku zmieniono nazwy ulic, a także numerację domów, bo w stolicy ulice biegnące równolegle do Wisły, musiały mieć numerację z biegiem rzeki, a prostopadłe do rzeki numeracje od Wisły.
Zmieniono kod pocztowy z 05-810 na 02-495 oraz pierwsze dwie cyfry telefonów z 52 na 62. Podmiejski autobus 210, jadący z osiedla Niedźwiadek na pętlę przy Cmentarzu Wolskim, otrzymał numer 194. Natomiast jesienią 1979 roku przedłużono też nocną linię autobusową 605 do Ursusa.
Jednak przyłączenie Ursusa do Warszawy nie spowodowało jego rozwoju, a degradację. Nie tylko był peryferiami stolicy, ale coraz wyraźniej było widać, że staje się odległymi przedmieściami samej Ochoty.
W sierpniu 1979 roku – w drugą rocznicę włączenia Ursusa do Warszawy naczelnik dzielnicy Ochota Zbigniew Lippe powiedział w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi „Głosu Ursusa”: „Kiedy oglądamy Ursus poprzez osiedle Kolorowa, czy okolice dawnego placu 1000-lecia to wydaje się on bardzo nowoczesnym i wielkomiejskim. Ale Ursus to również ulica Regulska oraz dawna Sosnowa i wiele im podobnych. Jeśli więc spojrzymy na Ursus od tych zaniedbanych uliczek, dopiero wtedy widzimy jak wiele pozostało do zrobienia”.
Dopiero początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku zmienił radykalnie sytuację Ursusa. 1 stycznia 1993 roku, decyzją rządu Hanny Suchockiej, Ursus został wyłączony z Ochoty. W wyniku zmiany ustroju m.st. Warszawy dokonanej na mocy ustawy z dnia 25 marca 1994 roku Warszawa stała się związkiem komunalnym 11 gmin, w którego skład wchodziła gmina Warszawa-Ursus.
Następnie, na podstawie ustawy z dnia 15 marca2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto stołeczne Warszawa stało się gminą mającą status miasta na prawach powiatu, a Ursus jedną z 18 dzielnic. Usamodzielnienie się Ursusa zbiegło się ze 100–leciem istnienia fabryki Ursus. Dla Ursusa powiał lepszy wiatr.

EW

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.