niedziela, Sierpień 18, 2019
Flesch Mazowsza

Można już składać wnioski

Marcin Giziński Sierpień 8, 2017 Bez Kategorii

Od 1 sierpnia można składać nowe wnioski w programie 500 plus. Sprawdziliśmy komu przysługuje świadczenie i jakie zmiany nastąpiły w programie.

Program 500 plus skierowany jest do rodziców oraz opiekunów dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Warunkiem otrzymania 500 zł miesięcznie jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci.

Dla kogo program 500 plus?

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Takie rodziny nie muszą dokumentować sytuacji finansowej, bowiem kryterium dochodowe nie ma znaczenia przy przyznaniu 500 zł na drugie i kolejne dzieci.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę wsparcie przysługuje rodzicom lub opiekunom również na pierwsze dziecko nawet jeśli jest jedynakiem. Jednak takie rodziny muszą udokumentować swoją sytuację finansową. Przy obliczaniu dochodu na osobę brane są pod uwagę dzieci do 25. roku życia, które pozostają na utrzymaniu rodziców.

Wliczane są także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Zmiany w programie

Od 1 października br. władze zapowiadają drobne zmiany w programie, które mają wyeliminować nadużycia wskazane podczas kontroli prowadzonej przez resort rodziny.

Zmiany dotyczą m.in. osób, które osiągają przychody rozliczane zryczałtowanymi formami, czyli kartą podatkową, czy ryczałtem ewidencjonowanym. Takie osoby będą musiały dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Zmiany dotyczą także fikcyjnego rozwiązywania umów o pracę przez beneficjentów. Od października, jeżeli umowa z pracodawcą zostanie rozwiązana, a później te same strony podpiszą kolejną, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie można otrzymać dopiero po trzech miesiącach. Inna ważna zmiana dotyczy osób, które deklarują, że samotnie wychowują dzieci. Takie osoby, aby otrzymać świadczenie 500 plus, będą musiały mieć zasądzone alimenty.

– Ważne, że te osoby samotne, które nie mają zasądzonych alimentów z różnych powodów, powinny jak najszybciej pójść do sądu złożyć wniosek o powództwo alimentacyjne i bardzo ważne jest, żeby przy tym wniosku złożyły również wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wówczas w terminie do 30 dni sąd takie zabezpieczenie wydaje. I to już będzie wystarczające do otrzymania świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” – wyjaśnia Olgierd Podgórski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowe wnioski

Dotychczas złożone wnioski w programie 500 plus obowiązują do 30 września br. Dlatego, aby otrzymać 500 zł od 1 października br., rodzice będą musieli złożyć nowy wniosek. Dokumenty na nowy okres rozliczeniowy, obowiązujący od października tego roku do końca września 2018 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 30 września br.

Jak zapowiada resort rodziny, osobom które złożą wniosek do 30 sierpnia br. przyznanie i wypłacone zostanie świadczenie do 31 października br. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony we wrześniu, wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada br., z wyrównaniem za październik i listopad.

Wszystkie potrzebne formularze zainteresowani znajdą bezpośrednio w gminach. Co więcej, wnioski będzie można złożyć on-line poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.