poniedziałek, 23 maja, 2022
Flesch Mazowsza

Zakłady Ursus zostały zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków zespołu Zakładów Mechanicznych „Ursus”. Oznacza to, że zabytkowe hale nie mogą zostać rozebrane z uwagi na zachowane wartości historyczne oraz artystyczne.

O skandalicznej rozbiórce hal dawnej fabryki traktorów „Ursus” informowaliśmy na łamach naszej gazety kilka tygodni temu.

Rozbiórka zabytkowych hal

– Zostały elewacje frontowe obu hal (najcenniejsze), elewacja boczna jednej z nich, fragment korpusu hali zachodniej (odlewnia). Pozostał nadal nietknięty budynek dawnej modelarni oraz warsztaty z tyłu działki – informował wówczas na Facebooku Stołeczny Konserwator Zabytków, Michał Krasucki.

Po zawiadomieniu organów o zdarzeniu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłosił do prokuratury sprawę niezgodnej z prawem rozbiórki zabytkowych hal fabryki traktorów w Ursusie. Głównym podejrzanym w sprawie jest spółka CPD S.A., która kupiła od syndyka kilkadziesiąt hektarów terenu dawnej fabryki traktorów na cele inwestycyjne. Spółka występowała już wcześniej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zgodę na rozbiórkę zabytkowych hal. Organ jednak odmówił. Nieoficjalnie wiadomo, że deweloper nie przyznaje się do nielegalnej rozbiórki hal, a przedstawiciele Spółki twierdzą, że hale uległy zawaleniu. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Awans do rejestru zabytków

W tym czasie mieszkańcy Ursusa protestowali przeciwko wyburzaniu budynków pozostałych po byłych Zakładach Mechanicznych „Ursus”. To także dzięki ich staraniom, hale z gminnej ewidencji zabytków awansowały do wojewódzkiego rejestru zabytków, co znacznie skuteczniej chroni je przez wyburzeniem. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o ochronie zabytków, za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 5.

– Zespół budowlany „Ursus” posiada wartości historyczne oraz artystyczne. Upamiętnia on nieistniejąca fabrykę o wieloletniej historii, która – w okresie dwudziestolecia międzywojennego – zaopatrywała Wojsko Polskie w niezbędny sprzęt bojowy i transportowy, natomiast po wojnie wytwarzała głównie ciągniki rolnicze. Dzielnica Ursus zawdzięcza zakładom zarówno nazwę, jak i swój rozwój – uzasadnia decyzję Agnieszka Żukowska, Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.