poniedziałek, 23 maja, 2022
Flesch Mazowsza

MILANÓWEK. Wybory uzupełniające do rady

Podczas czerwcowej sesji rady miasta Milanówka wygaszony został mandat radnego Witolda Rytwińskiego. Radny stracił mandat gdyż nie złożył wymaganego prawem oświadczenia majątkowego.

Reprezentujący Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe „Milanówek Dziś i Jutro” Witold Rytwiński został wybrany w okręgu nr 10. W radzie miejskiej pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego i Ładu Przestrzennego. Była także członkiem komisji Budżetu i Inwestycji oraz Kultury.

Ponieważ wypełnił obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, do czego wszystkich samorządowców zobowiązuje prawo, na sesji Rady Miasta Milanówka 22 czerwca podjęto więc uchwałę o wygaszeniu jego mandatu.
Oznacza to, że prawdopodobnie jesienią mieszkańcy okręgu nr 10 będą dokonywać ponownego wyboru swojego przedstawiciela w radzie.

(mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.