wtorek, Czerwiec 25, 2019
Flesch Mazowsza

Nie będzie „małej obwodnicy” Piastowa?

Marcin Giziński Czerwiec 27, 2017 Wiadomości

Zapadła przełomowa decyzja w sprawie budowy „małej obwodnicy” Piastowa, przeciwko której protestują mieszkańcy miasta. 23 maja br. radni miasta Piastowa przyjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji. Uchwałę rady musi teraz wykonać burmistrz Piastowa.

O kontrowersjach wokół budowy „małej obwodnicy” Piastowa informowaliśmy na naszych łamach miesiąc temu. Wówczas mieszkańcy Piastowa protestowali przeciwko rozbudowie piastowskich ulic.

Protesty mieszkańców

Jak dowodzili mieszkańcy, miasto Piastów, miasto Pruszków oraz powiat pruszkowski w dniu 4 stycznia 2017 r. zawarły porozumienie stwierdzające potrzebę współpracy w zakresie budowy „małej wewnętrznej” obwodnicy miasta Piastów.

W myśl tego porozumienia miasto Piastów odpowiada za przygotowanie koncepcji układu drogowego na terenie Piastowa i Pruszkowa w ciągu ulic: S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza w Piastowie i ul. Skrajnej w Pruszkowie oraz zobowiązuje się do przygotowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji przebiegającej w Piastowie i Pruszkowie. W dokumencie porozumienia „mała obwodnica” miasta Piastowa przebiegająca w ciągu ulic S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza w Piastowie i ul. Skrajnej w Pruszkowie jest określona jako „nowe połączenie pomiędzy Pruszkowem, Piastowem i Broniszami”.

Odstąpienie od porozumienia

Mimo zapewnień burmistrza Piastowa, Grzegorza Szuplewskiego, iż procedowane prace mają na celu jedynie poprawę komunikacji w mieście, mieszkańcy nie zakończyli protestów. Dzięki ich staraniom, podczas sesji Rady Miasta Piastowa w dniu 24 kwietnia 2017 r. radni przychylili się do podjęcia działań mających na celu odstąpienie od wykonania zadania budowy wewnętrznej tzw. „małej obwodnicy”.

23 maja 2017 r. radni Piastowa przyjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od porozumienia zawartego 4 stycznia 2017 r. z miastem Pruszków i powiatem pruszkowskim w sprawie budowy „małej obwodnicy” miasta Piastowa jako nowego połączenia pomiędzy Pruszkowem, Piastowem i Broniszami.

Uchwałę rady musi teraz wykonać burmistrz Piastowa.

Rada zadecydowała

– Apelujemy do Pana Burmistrza o niezwłoczne wypełnienie uchwały Rady Miejskiej zalecającej odstąpienie przez Miasto Piastów od porozumienia zawartego z Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim, które zakłada budowę „małej obwodnicy” Piastowa. Pragniemy również przypomnieć słowa Pana Burmistrza wypowiedziane do Mieszkańców w dniu 19 kwietnia 2017 r., mając jednocześnie nadzieję, że wyrażają one rzeczywiste poglądy Pana Burmistrza: „Proszę Państwa, najkrócej mówiąc. Układ w samorządzie jest taki: Burmistrz wykonuje Rada decyduje.” Panie Burmistrzu, Rada zadecydowała! – wyrazili swój pogląd w piśmie do burmistrza Piastowa, opublikowanym na stronie internetowej www.obwodnicapiastowa.pl, mieszkańcy miasta.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.