wtorek, Czerwiec 25, 2019
Flesch Mazowsza

PRUSZKÓW. Budżet obywatelski na 2018 r.

Marcin Giziński Maj 17, 2017 Wiadomości

W Pruszkowie zakończył się etap składania projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2018. Mieszkańcy zgłosili aż 49. pomysłów, z czego aż 41. zostanie poddanych ocenie merytorycznej.

W tym roku mieszkańcy Pruszkowa wykazali się dużym zaangażowaniem w prace nad budżetem obywatelskim na 2018 r. Zgłoszono aż 49. projektów, z czego 41. przeszło pozytywną ocenę formalną.

Obecnie trwa weryfikacja merytoryczna 41. projektów przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

Mieszkańcy zgłosili projekty o bardzo zróżnicowanym charakterze. Najwięcej zgłoszonych projektów obejmowało obszar sportu i rekreacji (15 projektów) oraz infrastruktury drogowej i komunikacji (11 projektów). Nie zabrakło także pomysłów na oświetlenie przejść dla pieszych (4 projekty), warsztaty artystyczne (2 projekty) i projekty pro-ekologiczne (2 projekty).

Najbardziej aktywni byli mieszkańcy centrum oraz wschodniej części Pruszkowa – głównie Tworek (9 projektów) oraz Wyględówka (13 projektów). Najmniej pomysłów zgłosili mieszkańcy Osiedla Staszica (2 projekty).

Listę projektów poznamy już za kilka dni – 12 maja, kiedy to zespół ds. budżetu obywatelskiego poda do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Projekty zostaną poddane pod głosowanie pod koniec maja, a już na początku lipca poznamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w 2018 r.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.