niedziela, Czerwiec 24, 2018
Flesch Mazowsza

Mieszkańcy Podkowy chcą odwołać starostę!

Marcin Giziński Kwiecień 19, 2017 Wiadomości

W Podkowie Leśnej rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie starosty grodziskiego, Marka Wieżbickiego. Mieszkańcy zarzucają staroście, że blokuje podkowiańskie inwestycje drogowe.

Wniosek mieszkańców Podkowy Leśnej

Mieszkańcy Podkowy Leśnej przygotowali wniosek do radnych Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie inicjatywy w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie starosty grodziskiego, Marka Wieżbickiego. Powodem dla którego podkowianie chcą odwołania starosty jest trwający od dłuższego czasu konflikt dotyczący dróg w Mieście Ogrodzie. Pod wnioskiem mieszkańcy Podkowy Leśnej zbierają podpisy.

My, mieszkańcy Podkowy Leśnej, mamy prawo do mieszkania w godnych warunkach – dojścia i dojazdu do własnych posesji z poszanowaniem historycznego układu urbanistycznego Miasta Ogrodu wpisanego do rejestru zabytków. (…) Starosta Marek Wieżbicki pełni tą funkcję nieprzerwanie od 2004 roku – w tym czasie ze strony Starostwa – poprzez wydawanie negatywnych opinii komunikacyjnych dla projektów drogowych – zablokowany został zrównoważony i nowoczesny rozwój naszego miasta w kwestii rozwiązań drogowych: bezpiecznych, wygodnych, uzgodnionych w konsultacjach ze społecznością lokalną. (…). Podkowa Leśna to nie ściernisko, tu nikt nie chce wytyczać i budować nowych dróg lub autostrad, my chcemy przebudowy istniejących ulic i wprowadzenia nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom organizacji ruchu. Od kilkunastu lat słyszymy od Starosty Wieżbickiego te same argumenty: nasze drogi są za wąskie i nie spełniają warunków technicznych, nie mamy trójkątów widoczności, przeszkodą jest przydrożny starodrzew, ostatnio nawet rzekomy „grunt rodzimy”. Prawdziwą przeszkodą jest złe zarządzanie i brak nadzoru Starosty nad urzędnikami. (…) My, mieszkańcy Podkowy Leśnej mówimy DOŚĆ! (…) – czytamy we wniosku.

Starosta chce współpracować

Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego, odpiera zarzuty.

– Jako starosta jestem zobowiązany do wydawania decyzji uwzględniających obowiązujące przepisy prawa czy to w dziedzinie dróg czy innych spraw. Oznacza to tyle, że rozwiązania zastosowane w projektach drogowych przedstawionych Starostwu do zaopiniowania muszą pokrywać się z Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Jednak składane przed Podkowę Leśną projekty nowej organizacji ruchu zawierały rozwiązania niezgodne z tymi wytycznymi, dlatego zostały zaopiniowane negatywnie – mówi Marek Wieżbicki.

Starosta grodziski wyraża chęć przeprowadzenia wspólnej analizy złożonych przez miasto Podkowa Leśna wniosków i wydanych przez starostwo opinii komunikacyjnych z udziałem merytorycznych przedstawicieli, projektanta i niezależnego audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tej sprawie, jeszcze w kwietniu, zorganizowane ma zostać spotkanie między Burmistrzem Podkowy Leśnej Arturem Tusińskim a Starostą Powiatu Grodziskiego Markiem Wieżbickim.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.